INSCHRIJFFORMULIER WINTERTRAINING SENIOREN

NAW gegevens
Gewenste training

incassant (bedrijf) Tenniscompleet VOF
Tenniscompleet Assen NL50ZZZ040439710000
Door ondertekening van dit formulier machtig ik de incassant om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht.